Poden passar anys des que es produeix una subluxació vertebral fins que es manifesten els primers símptomes o dolors. Per això la quiropràctica és una opció recomanable per tothom. Tant per persones amb afectacions diverses com per persones sanes que volen millorar el seu benestar global i prevenir futurs problemes de salut.

· Lumbàlgies· Formigueig
· Dolors cervicals· Insomni
· Tensions musculars· Malestar
· Hèrnies discals· Cansament
· Vertigen· Ansietat
· Migranyes· Depressió
· Estrès· Asma infantil

Aquests són només alguns dels trastorns que poden venir provocats per una mala alineació de la columna vertebral i que poden trobar remei amb la Quiropràctica.