Que hace el Quiropractico

La Quiropràctica és la ciència que es dedica a estudiar els trastorns de la columna vertebral i el sistema nerviós i com aquests poden afectar a la salut de nostre cos. Per tal de poder exercir-la és imprescindible tenir la Llicenciatura en Quiropràctica, que s’obté al finalitzar la formació universitària pertinent (d’entre 5 i 7 anys de durada depenent del país).La Quiropràctica no tracta símptomes sinó que busca i corregeix l’arrel del problema: les subluxacions vertebrals.

Per què es produeixen les subluxacions?

Al llarg de la nostra vida patim caigudes, accidents, adoptem males postures, mengem amb presses, podem tenir tensions a la feina, preocupacions, … tot aquest estrès físic, químic i emocional pot provocar petits desplaçaments de les vèrtebres i en conseqüència afectar la nostra columna i el sistema nerviós. La majoria de nosaltres, però, no en som conscients perquè tot i que algunes subluxacions poden ser doloroses, la gran majoria són imperceptibles i indolores.