El centre | La Quiropràctica | Què fa el quiropràctic? | Beneficis | La Quiropràctica és per tothom | Testimonis

• Contacte
 

La Quiropràctica


La Quiropràctica és la ciència que es dedica a estudiar els trastorns de la columna vertebral i el sistema nerviós i com aquests poden afectar a la salut de nostre cos.

Per tal de poder exercir-la és imprescindible tenir la Llicenciatura en Quiropràctica, que s'obté al finalitzar la formació universitària pertinent (d'entre 5 i 7 anys de durada depenent del país).

La Quiropràctica no tracta símptomes sinó que busca i corregeix l'arrel del problema: les subluxacions vertebrals (petits desplaçaments de les vertebres).


Per què es produeixen les subluxacions?

Al llarg de la nostra vida patim caigudes, accidents, adoptem males postures, mengem amb presses, podem tenir tensions a la feina, preocupacions, … tot aquest estrès físic, químic i emocional pot provocar petits desplaçaments de les vèrtebres i en conseqüència afectar la nostra columna i el sistema nerviós.

La majoria de nosaltres, però, no en som conscients perquè tot i que alguns desplaçaments poden ser dolorosos, la gran majoria són imperceptibles i indolors. 

Com ens afecta això a la nostra salut?


El sistema nerviós està format pel cervell, la medul·la i les ramificacions nervioses que porten la informació del cervell a cadascuna de les parts del nostre cos. És l'encarregat de regular, dirigir i coordinar totes les funcions del nostre organisme.

Quan una vèrtebra queda desplaçada els nervis que passen a través d'ella queden oprimits interferint la transmissió dels missatges nerviosos entre el cervell i la resta del cos. Aquesta situació altera el bon funcionament del nostre organisme i amb el temps la nostra salut i benestar se'n veuen afectats.Nota informativa:


La Quiropràctica, tot i estar reconeguda com a professió sanitària per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i de tenir caràcter sanitari en la majoria dels països desenvolupats del Món, entre ells molts països europeus com el Regne Unit, França, Portugal, Itàlia, Dinamarca o Suïssa, i en alguns d'ells amb reconeixement de professió sanitària de salut bàsica, no ha estat objecte de regulació expressa a Espanya. Des de l'Associació Espanyola de Quiropràctics (AEQ) s'ha sol·licitat davant les Corts i els ministeris competents en matèria de Sanitat i Educació que el Parlament impulsi el procés legislatiu que reconegui el caràcter sanitari i la substantivitat pròpia de la professió quiropràctica. Als països que compten amb regulació legal, la llicenciatura en Quiropràctica s'obté en finalitzar els programes educatius de 5 o 6 anys. Dues institucions espanyoles, el Reial Centre Universitari Maria Cristina de Madrid (UCR) i el Barcelona College of Chiropractic (BCC), ofereixen títols propis, de cinc anys de durada per a la formació i l'exercici de la quiropràctica. Aquests títols compleixen tots els estàndards de qualitat i excel·lència que exigeix ??el Consell d'Educació Quiropràctica Europeu (ECCE), i paradoxalment, els titulats espanyols podran exercir com a professionals sanitaris en altres països com els Estats Units, França o Anglaterra.